Søknad om godkjenning for bruk av Engeløy flyplass, Elvik (icao kode ENEN) i 2022

Bakgrunn

Konsesjonen for Engeløy flyplass, Elvik, gitt av Luftfartstilsynet, krever at brukere av flyplassen innehar særskilt tillatelse hos konsesjonshaver og at brukere kjenner til konsesjonsvilkårene før bruk. Disse konsesjonsvilkårene er innlemmet i flyplassdokumentasjonen som finnes på http://enen.engeloyflyplass.no (eller bare enen.engeloyflyplass.no). For å sikre at alle får samme informasjon og har satt seg inn i gjeldende bestemmelser, må alle som skal bruke flyplassen fylle ut følgende skjema og få godkjenning tilsendt på epost. Godkjenningen gjelder for inneværende kalenderår. Om du har spørsmål, så bare ta kontakt.

Spørsmål

1) Hvor finner du dokumentasjon/informasjon for ENEN?
a) http://www.ippc.no
b) AIP Norge
c) http://enen.engeloyflyplass.no

2) Har du satt deg inn i og forstått dokumentasjon/informasjon for ENEN?
a) JA
b) NEI

3) Når skal ENEN ikke benyttes til flyging?
a) Alle dager hele døgnet
b) Alle dager mellom kl 2300 og 0700 lokal tid
c) Alle dager mellom kl 0800 og 2200 lokal tid

4) Kan du stole 'blindt' på dokumentasjon, værdata, NOTAM og annen informasjon utgitt av flyplassen?
a) Informasjonen er forsøkt laget så korrekt som mulig, men kan likevel inneholde feil. Så svaret er nei.
b) Informasjonen er produsert av AIP Norge og skal være kvalitets-sikret, så svaret er ja.

5) Kreves det ekstra oppmerksomhet tilknyttet operasjonen på ENEN?
a) ENEN er som en hvilken som helst annen regional småflyplass i fylket, så svaret er nei.
b) Gressdekke, ukontrollert luftrom, ustabile baneforhold, ukjente flyværforhold og ikke-profesjonell flyplassdrift er noen av grunnene til at det kreves ekstra oppmerksomhet. Så svaret er ja.

6) Brukere av ENEN skal bruke frekvensen (xxx.xx) . MHz innenfor radius av ENEN på nm på ' MSL og under (det anbefales likevel alltid lyttevakt på Bodø CTR 126.45MHz)?

7) Hva kan man si om vindforholdene?
a) Ikke tilstrekkelig kjent til å kunne si noe sikkert. Man bør foreløpig være svært oppmerksom og varsom, og rådføre seg med andre. Det bør merkes at vindretning fra østlig til sørlig retning er rapportert å skape windshear og vanskelige flyforhold både ved avgang og landing, selv ved liten vindstyrke. Dette ser ut til å skyldes haugen som ligger ca 500m øst for flyplassen.
b) De er svært gode
c) De er svært vanskelige

Fornavn:
Etternavn:
Telefon:
E-post (godkjennelse sendes hit):

Statements

Forholdene på flyplassen er svært varierende og det har vært flere tilfeller der fly har brukt overaskende lang startdistanse. Det anbefales derfor sterkt at man legger inn store marginer i takeoff fasen av flygningen, og at man finpusser SOFT/SHORT-field teknikken som står beskrevet for flyet du benytter. Merk av hvis du forstår og er enig i dette.

Merk av i boksen hvis du forstår at godkjenningen forutsetter at opplysningene du har oppgitt er korrekte og at du hele tiden vil holde deg tilstrekkelig oppdatert på informasjon, kunnskaper og praksis?